Autobedrijf Hong-Paul Duiven
NL  EN
Home Over Ons Tuning Revisie Diensten Contact Afspraak Offerte Klantenservice

Hybride en Elektrische Auto EV Specialist

Autobedrijf Hong-Paul is al vanaf 2005 bekent met hybride techniek. Wij beschikken over de juiste diagnosecomputer en meetapparatuur om de diagnose voor complete reparatie/onderhoud uit te voeren aan de hybride of volledig elektrische auto.

De service van Autobedrijf Hong-Paul bestaat uit:
 
 • Hybride software update
 • Hybride software flash
 • Hybride tuning
 • Hybride accu revisie (in de toekomst)
 • Hybride service op dealer niveau
 • Onderhoud met behoud fabrieksgarantie
 • Reparatie/vervanging van elektrische onderdelen
 • Diagnose storing
 • Waterstof auto diagnose tot volledig onderhoud/reparatie in de toekomst
 • Hybride specialist/dokter
 • Hybride Dokter
 • Hybride Specialist
 • EV Specialist
 • EV Dokter


Het gaat bijzonder goed met de hybride auto in Nederland. De verkoop stijgt en technologisch wordt de hybride auto steeds beter. Mede door toepassing van lichte materialen en verbeterde aerodynamica verbruikt de hybride auto steeds minder brandstof. Het grote succes van de Toyota Prius (1997) heeft veel Europese automerken aangezet om de hybride auto in hun productielijn op te nemen in de strijd om de laagste CO2 emissie cijfers. Belangstelling van het grote publiek wordt inmiddels wel breder. Momenteel hebben alle merken een elektrische wagen in ontwikkeling. Rond 2010 hebben veel van de grote merken hun eerste EV's op de markt gebracht. Momenteel zijn er legio elektrische auto's beschikbaar die meer en meer worden gebruikt.

Problemen voor consumenten zijn de vaak hogere aankoopprijs in vergelijking met benzineauto's, een gebrek aan oplaad-infrastructuur en wettelijke normen hiervoor, een ongelijke lobby-strijd, ontbrekende subsidies en de relatieve onbekendheid. Elektrische wagens hebben een beperktere actieradius dan brandstofauto's, en als de batterijen leeg zijn moeten ze uren worden opgeladen. Er wordt getracht dit probleem op te lossen door kortere laadtijden, maar hiervoor is een zeer grote hoeveelheid stroom op korte tijd vereist, wat tot overbelasting van het elektriciteitsnet kan leiden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem zijn verwisselbare batterijen en auto's met een ingebouwde generator. Hierbij zijn de eerste kilometers volledig elektrisch en zodra de batterijen leegraken worden ze door de generator opgeladen. Een voorbeeld is de Opel Ampera. Een ander probleem is de verwarming van de passagiersruimte. Een auto met een verbrandingsmotor wordt verwarmd met warmte van de motor en hoeft hiervoor dus geen extra energie te gebruiken. Elektromotoren echter produceren nauwelijks warmte. Elektrische voertuigen moeten dus met stroom uit de batterij verwarmd worden, maar elektrische verwarming kost zeer veel stroom, terwijl net bij lage temperaturen batterijen zwakker zijn. Bij koud weer zal de al beperkte actieradius dus nog kleiner worden.

De milieubelasting die optreedt bij de productie en afschrijving van elektrische auto's is identiek aan traditionele auto's. Elektrische auto's hebben echter zwaardere accu's en de productie van accu's vormt daardoor een grotere potentiële milieubelasting dan conventionele auto's. Lithium-ion batterijen verliezen na 5 jaar zo'n 20% van hun actieradius, dit is afhankelijk van het rijgedrag en de fabrikant. Een ander aspect is het grotere gebruik van zeldzame metalen, zoals lithium, neodymium, yttrium en lanthanum. Dat zijn grondstoffen met wereldwijd slechts beperkte voorraden.
 

Wat betekent hybride?

Een hybride auto  betekent in het algemeen een auto die een combinatie van verschillende technieken gebruikt  voor de aandrijving. Hoewel het elke combinatie van twee verschillende typen motoren kan zijn, wordt meestal een auto bedoeld die naast een verbrandingsmotor ook kan worden aangedreven door een elektromotor en een accu van aanzienlijke capaciteit. De accu wordt onder het rijden opgeladen door een generator die wordt aangedreven door de verbrandingsmotor. er zijn verschillen type hybride.


Full-hybride auto

Een hybride auto maakt voor de aandrijving gebruik van zowel een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als een elektrische motor. Er wordt onderscheid gemaakt tussen parallelle hybride auto's en serie-hybride auto's. Bij full-hybride auto's zorgt de verbrandingsmotor ook voor het opladen van de accu. Ook remergie die vrijkomt bij het afremmen of stoppen van de auto wordt opgeslagen in de accu voor hergebruik. Er worden steeds meer plug-in hybride auto's gemaakt waarbij de batterijen opgeladen worden door de auto aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet.

Parallel-hybride auto

Bij een parallel-hybride auto wordt de auto in principe door elektriciteit voortbewogen. Als de elektriciteit op is of wanneer er meer kracht nodig is dan de elektriciteit kan leveren springt de verbrandingsmotor bij. De Toyota Prius en de Lexus Hybrid SUV zijn Parallel Hybrid Auto's.

Serie-hybride auto

De aandrijving van een serie-hybride auto geschiedt door een generator. De benodigde electriciteit voor de aandrijving krijgt de generator van de verbrandingsmotor Voorbeelden van een serie-hybride auto zijn de Chevrolet Volt en de Opel Ampera die eind 2010 cq begin 2011 op de markt verschijnen.

Mild-hybride auto

Een auto met een mild-hybrid-aandrijving kan niet alleen op elektriciteit rijden. De elektromotor, die gemonteerd is tussen de verbrandingsmotor en de versnellingsbak, assisteert de verbrandingsmotor bij het bij het wegrijden, accelereren en rijden op hoge snelheid. Als de auto stopt wordt de verbrandingsmotor uitgeschakeld en weer ingeschakeld bij het optrekken. Bij rijden op constante snelheid wordt de elektromotor automatisch uitgeschakeld (Hyundai Elantra).

Micro-hybride auto

De naam micro-hybride is eigenlijk verwarrend omdat de auto niet beschikt over een elektromotor. De auto is daarentegen wel uitgerust met diverse brandstofbesparende technologieën zoals een start/stop-systeem en een regeneratiesysteem voor de accu. Het start/stop-systeem zorgt ervoor dat de motor automatisch afslaat zodra de auto stilstaat en weer opstart als het gaspedaal wordt ingedrukt. Micro-hybride auto´s besparen doorgaans minimaal 10% brandstof. Onder de categorie micro-hybride auto vallen de BlueMotion versies van Volkswagen en de Ecoflex modellen van Opel.

Volledig Elektrisch

Volledig Elektrisch auto heeft alleen een electrische motor geen verbranding motor of generator er bij. Voor deze auto is de accupakket die voorzien van enegie. Bij de moderne auto is de actieradius tot 500 kilometer per een volle accu (Tesla).

Waterstofauto
 

Waterstof is een gas dat niet, zoals aardgas, uit de grond gehaald kan worden. Het moet geproduceerd worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse, een proces waarbij water omgezet wordt in waterstof en zuurstof. Dat is het omgekeerde van de reactie die in een brandstofcel plaatsvindt. De reactie is 2 H2O → O2 + 2 H2. Waterstof is, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en steenkool geen energiebron, maar een energiedrager. Dit betekent dat de energie die vrijkomt bij gebruik als brandstof in een auto, er eerst in gestopt moet zijn. In de praktijk komt het erop neer dat voor de productie van waterstof door middel van elektrolyse, elektriciteit nodig is. De duurzaamheid van waterstof hangt dus grotendeels af van de duurzaamheid van die elektriciteit.

Toyota is voorloper op het gebied van ontwikkeling van een waterstofauto. Al sinds begin jaren negentig houdt Toyota zich intensief bezig met de techniek die een revolutie kan veroorzaken in mobiliteit. Doordat de auto zelf geen Co2 uitstoot maar slechts water. Om te beginnen tank je waterstof. Dit is een brandstof/gas dat onder hele hoge druk moet worden opgeslagen teneinde voldoende reikweidte met de auto te krijgen. Toyota heeft de benodigde tanks hiervoor zelf ontwikkeld. Deze tanks kunnen probleemloos waterstof onder druk van 70MPa opslaan. Deze lichtgewicht tanks zijn zo sterk dat er bij tests zelfs met groot kaliber op geschoten is zonder beschadiging als gevolg. Deze tankbeurt duurt slechts 3 minuten en zorgt ervoor dat er ongeveer 500 km verder gereden kan worden. De basis voor de waterstof auto is gelijk aan de bewezen zeer betrouwbare hybride auto's van Toyota. Zo heeft de auto ook nog steeds een kleine batterij aan boord om rem energie in terug te winnen. De auto rijdt uiteindelijk op elektriciteit. De waterstof is de energiedrager. In een brandstofcel wordt de waterstof samengevoegd met de zuurtsof en vormt water en elektriciteit. Hiermee worden de nadelen van de elektrische auto, lang laden en kleine actieradius weggenomen. Waterstof wordt gewonnen door elektrolyse uit water, hierbij wordt water H2O, opgedeeld in H2 (waterstof) en O (zuurstof). Bij samenvoeging in de brandstofcel komt er weer elektriciteit vrij en is het restproduct weer gewoon water. In 2015 gaat de eerste massageproduceerde waterstof auto in productie en zal het Toyota-logo dragen. Audi,BMW,Honda en Hyundai kom ook met de waterstof auto.
 

Elektromotor in hybridevoertuig combineert vele functies

Heeft de hybrideaandrijving kans van slagen? Sommige autofabrikanten zijn er in ieder geval druk mee. Maar welk systeem gaat het maken?

Een hybride heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Door de toevoeging van extra componenten ten opzichte van een auto met louter een verbrandingsmotor is een hybride duurder en zwaarder. Het hogere gewicht is strijdig met de belangrijkste reden om een hybride te ontwikkelen: een lager brandstofverbruik en terugdringing van de emissies. Daarnaast vragen de bijkomende onderdelen van de hybrideaandrijving om extra inbouwruimte. Het kan echter anders: door componenten op een slimme manier samen te voegen, ontstaan lichtere, goedkopere en zuinigere hybrides.

EVT

De bekende hybrideconcepten, zoals toegepast in de Toyota Prius, beschikken over twee elektromotoren. Siemens VDO Automotive, TNO Automotive en de TU Delft hebben een elektrisch variabele transmissie (EVT) ontwikkeld, bestaande uit twee elektromotoren die dusdanig zijn gecombineerd dat ze een geïntegreerd en compact systeem vormen. In de EVT zijn de rotors van de beide elektromotoren in één onderdeel geïntegreerd, met één gemeenschappelijke juk. De voordelen zijn onder meer een lage massa en kleine afmetingen. De EVT wordt rechtstreeks aangedreven door een verbrandingsmotor, in dit geval een 1,5 liter, 57 kW leverende viercilinder benzinemotor. In vergelijking met een Toyota Prius is een hybride volgens het EVT-concept technisch minder complex. Een conventionele automatische transmissie ontbreekt, net als in de Prius. Bovendien ontbreekt elke vorm van overbrenging; de EVT heeft slechts twee roterende delen.

Hybridefuncties

Uiteraard is een hybride volgens het EVT-concept met een speciale batterij uitgerust, die tijdens het rijden kan worden opgeladen en vervolgens zijn energie weer kan afgeven. Een EVT-hybride beschikt over een start-stop functie, regeneratie van remenergie, de mogelijkheid om tijdelijk volledig elektrisch te rijden en een ‘boost-functie’ om kortstondig betere prestaties te leveren. Volgens de partijen achter EVT vraagt een 1.470 kilo wegende auto, voorzien van een EVT en de genoemde 1,5 liter benzinemotor gemiddeld slechts 4,3 liter brandstof per 100 km.

Directhybride

Een variant op het ‘twee elektromotoren in één concept’ is de directhybride van Volkswagen. Een rotor die dient als generator en een rotor in de functie van aandrijvende elektromotor zijn naast elkaar in een gemeenschappelijke behuizing ondergebracht. De ‘generatorrotor’ is vast met de krukas van de verbrandingsmotor verbonden, de ‘aandrijfrotor’ staat zonder tussenliggende overbrengingscomponenten in verbinding met het differentieel van de aangedreven as. De beide rotors beschikken over een gemeenschappelijke, binnen de rotors axiaal verschuifbare stator. De werkzame lengte van de stator in het generator- of aandrijfgedeelte bepaalt de mate waarin vermogen wordt opgeslagen en/of wordt afgegeven. Voorbeeld: als de stator zich volledig binnen de rotor van de generator bevindt, wordt alle door de verbrandingsmotor opgewekte energie in de accu opgeslagen.

Hoog rendement

Een voordeel van de directhybride is dat de startmotor, koppeling, overbrenging, dynamo en vliegwiel komen te vervallen. Dankzij een elektrische verbinding van de statorwikkeling met de accu, via een DC/DC-omzetter, zijn hybridefuncties zoals ‘boosten’, terugwinnen van remenergie, start-stop en volledig elektrisch rijden mogelijk. De directhybride heeft ten opzichte van een seriële hybride een beter rendement. Een seriële hybride is een hybride waarbij de energie van de verbrandingsmotor volledig in elektrische energie wordt omgezet, waarna de elektromotor voor de aandrijving zorgt. Ten opzichte van een parallelle hybride (verbrandings- en elektromotor verzorgen samen de aandrijving) bestaat de directhybride uit minder componenten en vraagt ook minder inbouwruimte. Een ander voordeel is dat de directhybride minder complex is.